மூடு

பன்றிகளால் ஏற்படும் தொல்லைகளை அகற்ற உத்தரவு

பன்றிகளால் ஏற்படும் தொல்லைகளை அகற்ற உத்தரவு
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
பன்றிகளால் ஏற்படும் தொல்லைகளை அகற்ற உத்தரவு

பன்றிகள் தவறாக அச்சுறுத்தலை தடைசெய்யப்படுவது சம்மந்தமாக.

02/01/2020 10/01/2020 பார்க்க (578 KB)