மூடு

மழைக்காலத்தில் மின் விபத்துக்களை எவ்வாறு தவிர்ப்பது

மழைக்காலத்தில் மின் விபத்துக்களை எவ்வாறு தவிர்ப்பது
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மழைக்காலத்தில் மின் விபத்துக்களை எவ்வாறு தவிர்ப்பது

மழைக்காலத்தில் பாதுகாப்பான மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள்.

17/10/2019 19/10/2019 பார்க்க (819 KB)