மூடு

மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு – 17.03.2023

மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு – 17.03.2023
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு – 17.03.2023

நெடுங்காடு கொம்யூன் பஞ்சாயத்தின் மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பு.

17/03/2023 21/03/2023 பார்க்க (661 KB)