மூடு

மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – பொதுப்பணிதுறை (கட்டிடம் மற்றும் சாலை)

மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – பொதுப்பணிதுறை (கட்டிடம் மற்றும் சாலை)
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – பொதுப்பணிதுறை (கட்டிடம் மற்றும் சாலை)

கழிவறைத் தொகுதியில் உள்ள ஆர்.சி.சி பிளாக் மற்றும் விட்டங்களுக்கு மைக்ரோ கான்கிரீட் மூலம் சிறப்பு பழுது ரெட்ரோ பொருத்துதல்.

15/07/2019 24/07/2019 பார்க்க (178 KB)