மூடு

மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – பொதுப்பணித்துறை (கட்டிடம் மற்றும் சாலை பிரிவு)

மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – பொதுப்பணித்துறை (கட்டிடம் மற்றும் சாலை பிரிவு)
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – பொதுப்பணித்துறை (கட்டிடம் மற்றும் சாலை பிரிவு)

பள்ளி வகுப்பு அறை, கழிப்பறை மற்றும் சேதமடைந்த மெருகூட்டப்பட்ட ஜன்னலை மாற்றுவது மற்றும் பழுதுபார்ப்புது சம்மந்தமாக.

17/10/2019 24/10/2019 பார்க்க (207 KB)