மூடு

மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – பொதுப்பணிதுறை (கட்டிடம் மற்றும் சாலை பிரிவு)

மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – பொதுப்பணிதுறை (கட்டிடம் மற்றும் சாலை பிரிவு)
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – பொதுப்பணிதுறை (கட்டிடம் மற்றும் சாலை பிரிவு)

ஆரம்ப சுகாதார மையத்தில் கஜா சூறாவளியின் போது ஏற்பட்ட சேதங்களை அவசரமாக சரிசெய்தல் சம்மந்தமாக.

25/11/2019 03/12/2019 பார்க்க (829 KB)