மூடு

மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – பொதுப்பணித்துறை(நீர்ப்பாசனம் மற்றும் பொது சுகாதார பிரிவு)

மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – பொதுப்பணித்துறை(நீர்ப்பாசனம் மற்றும் பொது சுகாதார பிரிவு)
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – பொதுப்பணித்துறை(நீர்ப்பாசனம் மற்றும் பொது சுகாதார பிரிவு)

1.50 லட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவு நீர் தேக்க தொட்டி 1.00 லட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவு சம்ப், பம்ப் ஹவுஸ் மற்றும் மதில் சுவர் கட்டுமானம் சம்மந்தமாக.

05/12/2019 16/12/2019 பார்க்க (778 KB)