மூடு

மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – பொதுப்பணிதுறை(கட்டிடம் மற்றும் சாலை பிரிவு)

மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – பொதுப்பணிதுறை(கட்டிடம் மற்றும் சாலை பிரிவு)
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – பொதுப்பணிதுறை(கட்டிடம் மற்றும் சாலை பிரிவு)

தற்போதுள்ள வகுப்பு அறைகள் கழிப்பறைகள் மற்றும் முகம் தூக்குதல் ஆகியவற்றில் பழுதுபார்ப்பு சம்மந்தமாக.

05/12/2019 12/12/2019 பார்க்க (900 KB)