மூடு

மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – பொதுப்பணிதுறை (கட்டிடம் மற்றும் சாலை)

மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – பொதுப்பணிதுறை (கட்டிடம் மற்றும் சாலை)
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – பொதுப்பணிதுறை (கட்டிடம் மற்றும் சாலை)

சுதந்திர தினத்திற்கான ஸ்டேடியம் மைதானத்தில் தடுப்பு ஏற்பாடு மற்றும் தற்காலிக ஜி.எஸ். தாள் கூரை பந்தல் அமைப்பது சம்மந்தமாக.

22/07/2019 29/07/2019 பார்க்க (612 KB)