மூடு

மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – பொதுப்பணிதுறை (கட்டிடம் மற்றும் சாலை)

மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – பொதுப்பணிதுறை (கட்டிடம் மற்றும் சாலை)
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – பொதுப்பணிதுறை (கட்டிடம் மற்றும் சாலை)

பாழடைந்த பயன்படுத்தப்படாத பழைய நீர் தேக்க தொட்டியை இடிப்பது சம்மந்தமாக  ஒப்பந்தப்புள்ளி.

28/08/2019 04/09/2019 பார்க்க (749 KB)