மூடு

மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – 21.07.2020

மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – 21.07.2020
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – 21.07.2020

மாவட்ட மாதிரி ஆய்வகத்தில் கோவிட் -19 ஐக் கண்டறிவதற்காக ஜெனெக்ஸ்பெர்ட் சிஸ்டத்தை நிறுவுவதற்கு முதல் தளத்தில் ஏர் கண்டிஷனர் ஏற்பாடுகள், உள் சுவர் பெயின்டிங் மற்றும் அலுமினிய தடுப்பு வழங்குதல்.

22/07/2020 29/07/2020 பார்க்க (667 KB)