மூடு

மீன்வளத் துறை அறிவிப்பு – 17.11.2021

மீன்வளத் துறை அறிவிப்பு – 17.11.2021
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மீன்வளத் துறை அறிவிப்பு – 17.11.2021

மெச்சத்தகுந்த மீனவ மாணவர்களுக்கு ரொக்கப்பரிசு வழங்கும் திட்டம்.

18/11/2021 30/11/2021 பார்க்க (167 KB)