மூடு

மீன்வள நலத்துறை அறிவிப்பு

மீன்வள நலத்துறை அறிவிப்பு
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மீன்வள நலத்துறை அறிவிப்பு

2021 ஆம் ஆண்டுக்கான மீன்பிடி தடைக்கால உத்தரவு.

15/04/2021 14/06/2021 பார்க்க (885 KB)