மூடு

வாக்காளர்கள் சரிபார்ப்பு செயல் திட்டம்

வாக்காளர்கள் சரிபார்ப்பு செயல் திட்டம்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
வாக்காளர்கள் சரிபார்ப்பு செயல் திட்டம்

வாக்காளர்கள் சரிபார்ப்பு செயல் திட்டம் 01.09.2019 முதல் 30.09.2019 வரை நடைபெறும்.

25/09/2019 15/10/2019 பார்க்க (942 KB)