மூடு

விலைப்புள்ளி அறிவிப்பு – 08.02.2024

விலைப்புள்ளி அறிவிப்பு – 08.02.2024
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
விலைப்புள்ளி அறிவிப்பு – 08.02.2024

பேட்டரி மூலம் இயக்கப்படும் எலும்பு துளையிடும் இயந்திரம்.

08/02/2024 14/02/2024 பார்க்க (307 KB) Extension (171 KB)