மூடு

விலைப்புள்ளி அறிவிப்பு – வேளாண் துறை

விலைப்புள்ளி அறிவிப்பு – வேளாண் துறை
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
விலைப்புள்ளி அறிவிப்பு – வேளாண் துறை

எம்.டி.எஸ் (ஹவுஸ் கீப்பிங்) மற்றும் எம்.டி.எஸ் (பாதுகாப்பு) ஆகியவற்றை வழங்க விலைப்புள்ளி அழைப்பு.

11/10/2019 22/10/2019 பார்க்க (594 KB)