மூடு

வேளாண்மை அறிவிப்பு – 11.12.2020

வேளாண்மை அறிவிப்பு – 11.12.2020
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
வேளாண்மை அறிவிப்பு – 11.12.2020

மழை மற்றும் புயல்களினால் நெற்பயிற்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளை காப்பதற்கான வழிமுறைகள்.

11/12/2020 18/12/2020 பார்க்க (226 KB)