மூடு

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
விலைப்புள்ளி அறிவிப்பு – 20.09.2022

சிவப்பு மண் மற்றும் பண்ணை முற்றத்தில் உரம் வழங்கல் சம்மந்தமாக.

20/09/2022 05/10/2022 பார்க்க (497 KB)
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – 20.09.2022

ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு – 21.09.2022 முதல் 10.10.2022 வரை.

21/09/2022 10/10/2022 பார்க்க (913 KB)
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – 19.09.2022

சமூக ஊற குழி கட்டுமானம்.

21/09/2022 28/09/2022 பார்க்க (812 KB)
விலைப்புள்ளி அறிவிப்பு – 08.09.2022

பேட்டரி மூலம் இயக்கப்படும் தெளிப்பான் வழங்குவதற்கான விலைப்புள்ளி.

08/09/2022 24/09/2022 பார்க்க (267 KB)
ஆவணகம்