ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
ஒப்பந்தப்புள்ளி-கட்டிடம் மற்றும் சாலை பிரிவு

வாலி பால் மைதானம் கட்டுமானம்.

17/06/2019 28/06/2019 பதிவிறக்கங்கள் (231 KB)
ஒப்பந்தப்புள்ளி-கட்டிடம் மற்றும் சாலை பிரிவு

OHT, சம்ப், பம்ப் ஹவுஸ் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய படைப்புகளின் கட்டுமானம்.

12/06/2019 26/06/2019 பதிவிறக்கங்கள் (896 KB)
ஒப்பந்தப்புள்ளி- கட்டிடம் மற்றும் சாலை பிரிவு

பாழடைந்த கட்டிடங்களின் கொள்முதல் மற்றும் இடிப்பு.

17/06/2019 26/06/2019 பதிவிறக்கங்கள் (630 KB)
ஒப்பந்த அடிப்படையில் பாதுகாப்புப் பணியாளர்களை நியமித்தல்

எங்கள் நூற்பு ஆலைகளுக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையிலான பாதுகாப்பு ஊழியர்களை நியமிப்பதற்கான ஒப்பந்தம்.

18/06/2019 30/06/2019 பதிவிறக்கங்கள் (1 MB)
ஆவணகம்