மூடு

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – 05.06.2023

பசுவின் தரை விரிப்பு மற்றும் பால் கேன் வழங்கல்.

05/06/2023 12/06/2023 பார்க்க (518 KB)
விலைப்புள்ளி அறிவிப்பு – 02.06.2023

மூன்று பைப்லைன் அமைப்பு வழங்கல் மற்றும் நிறுவுதல்.

02/06/2023 07/06/2023 பார்க்க (479 KB)
விலைப்புள்ளி அறிவிப்பு – 31.05.2023

சிவப்பு மண் மற்றும் ஆற்று மணல் வழங்கல்.

31/05/2023 14/06/2023 பார்க்க (270 KB)
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – 29.05.2023

நெடுங்காடு அரசு பெண்கள் விடுதியில் மேம்பாடு பணிகள்.

30/05/2023 08/06/2023 பார்க்க (897 KB)
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – 29.05.2023

மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு.

30/05/2023 13/06/2023 பார்க்க (1 MB)
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – 22.05.2023

நீர் வழங்கல் திட்டத்தை பெருக்குதல்.

25/05/2023 07/06/2023 பார்க்க (859 KB)
ஆவணகம்