மூடு

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – 29.09.2020

புதுபித்தல் வேலை.

29/09/2020 07/10/2020 பார்க்க (162 KB)
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – 29.09.2020

ESI மருந்தகத்தை மேம்பாடுத்துதல்.

28/09/2020 06/10/2020 பார்க்க (266 KB)
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – 28.09.2020

தூர்வாருதல் பணி.

29/09/2020 05/10/2020 பார்க்க (706 KB)
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – 22.09.2020

படுகை அணை கட்டுதல் பணி சம்மந்தமாக.

22/09/2020 30/09/2020 பார்க்க (828 KB)
விலைப்புள்ளி – 15.09.2020

LOW MOLECULAR WT. HEPARIN SODIUM 60MG/0.6ML ஊசி வழங்கல்.

15/09/2020 30/09/2020 பார்க்க (410 KB)
ஆவணகம்