மூடு

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – 18.05.2022

தூர்வாரும் பணிகள்.

19/05/2022 25/05/2022 பார்க்க (854 KB)
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – 16.05.2022

மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு.

19/05/2022 31/05/2022 பார்க்க (899 KB)
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – 13.05.2022

மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு.

16/05/2022 23/05/2022 பார்க்க (793 KB)
ஒப்பந்தப்புள்ளி – 13.05.2022

2022-23 ஆண்டிற்கான வேளாண் மற்றும் தோட்டக்கலை பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான வேளாண் பணியாளர்களை வழங்க ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருதல்.

13/05/2022 27/05/2022 பார்க்க (2 MB)
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – 12.05.2022

மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு.

13/05/2022 20/05/2022 பார்க்க (752 KB)
ஆவணகம்