மூடு

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – 01.12.2023

தற்காலிக நீர் விநியோக ஏற்பாடுகளை வழங்குதல்.

04/12/2023 11/12/2023 பார்க்க (838 KB)
விலைப்புள்ளி – 04.12.2023

விளக்கு கம்பம் வழங்கல் மற்றும் அமைத்தல்.

04/12/2023 13/12/2023 பார்க்க (308 KB)
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – 04.12.2023

புனரமைப்பு வேலைகள்.

06/12/2023 14/12/2023 பார்க்க (907 KB)
விலைப்புள்ளி – 30.11.2023

பீடியாட்ரிக் வார்டுக்கான O2 பைப்லைன் இணைப்புக்கான விலைப்புள்ளி.

30/11/2023 12/12/2023 பார்க்க (341 KB)
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – 29.11.2023

மின் ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கான அறிவிப்பு.

01/12/2023 08/12/2023 பார்க்க (955 KB)
விலைப்புள்ளி – 20.11.2023

திருநள்ளாறு சாலையில் இருந்து இணைக்கப்பட்ட எல்டி யுஜி கேபிளின் சேதமடைந்த பல்வேறு அளவிலான கேபிளை மாற்றுதல்.

20/11/2023 05/12/2023 பார்க்க (1 MB)
விலைப்புள்ளி – 20.11.2023

மின் விநியோகத்தை 1 வீட்டு சேவைக்கு நீட்டிப்பதற்கான மதிப்பீடு.

20/11/2023 05/12/2023 பார்க்க (1 MB)
ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு – 16.11.2023

தென்னை மற்றும் பழ மரங்களின் பயன்களை ஏலம் விடுதல்.

16/11/2023 07/12/2023 பார்க்க (1 MB)
ஆவணகம்