மூடு

செய்தி வெட்டுகள்

செய்தி வெட்டுகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
செய்தி வெட்டுகள் – 22.01.2020

நாளிதழ்கள் வெளியீடு – ஆவனம் : செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை.

22/01/2020 24/01/2020 பார்க்க (7 MB)
செய்தி வெட்டுகள் – 21.01.2020

நாளிதழ்கள் வெளியீடு – ஆவனம் : செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை.

21/01/2020 23/01/2020 பார்க்க (3 MB)
செய்தி வெட்டுகள் – 20.01.2020

நாளிதழ்கள் வெளியீடு – ஆவனம் : செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை.

20/01/2020 22/01/2020 பார்க்க (6 MB)
ஆவணகம்