மூடு

செய்தி வெட்டுகள்

செய்தி வெட்டுகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
செய்தி வெட்டுகள் – 09.07.2020

நாளிதழ்கள் வெளியீடு – ஆவனம் : செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை.

09/07/2020 11/07/2020 பார்க்க (8 MB)
செய்தி வெட்டுகள் – 08.07.2020

நாளிதழ்கள் வெளியீடு – ஆவனம் : செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை.

08/07/2020 10/07/2020 பார்க்க (8 MB)
செய்தி வெட்டுகள் – 07.07.2020

நாளிதழ்கள் வெளியீடு – ஆவனம் : செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை.

07/07/2020 09/07/2020 பார்க்க (6 MB)
ஆவணகம்