செய்தி வெட்டுகள்

செய்தி வெட்டுகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
செய்தி வெட்டுகள் – 11.11.2019

நாளிதழ்கள் வெளியீடு – ஆவனம் : செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை.

11/11/2019 13/11/2019 பார்க்க (10 MB)
செய்தி வெட்டுகள் – 09.11.2019

நாளிதழ்கள் வெளியீடு – ஆவனம் : செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை.

09/11/2019 11/11/2019 பார்க்க (10 MB)
ஆவணகம்