மூடு

செய்தி வெட்டுகள்

செய்தி வெட்டுகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
செய்தி வெட்டுகள் – 05.08.2022

நாளிதழ்கள் வெளியீடு – ஆவனம் : செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை.

05/08/2022 08/08/2022 பார்க்க (2 MB)
செய்தி வெட்டுகள் – 03.08.2022

நாளிதழ்கள் வெளியீடு – ஆவனம்: செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை.

04/08/2022 06/08/2022 பார்க்க (1 MB)
செய்தி வெட்டுகள் – 03.08.2022

நாளிதழ்கள் வெளியீடு – ஆவனம்  :  செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை.

03/08/2022 05/08/2022 பார்க்க (2 MB)
ஆவணகம்