செய்தி வெட்டுகள்

செய்தி வெட்டுகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
செய்தி வெட்டுகள்-16.09.2019

நாளிதழ்கள் வெளியீடு – ஆவனம் : செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை.

16/09/2019 18/09/2019 பார்க்க (7 MB)
செய்தி வெட்டுகள்-14.09.2019.

நாளிதழ்கள் வெளியீடு – ஆவனம் : செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை.

14/09/2019 16/09/2019 பார்க்க (7 MB)
ஆவணகம்