மூடு

செய்தி வெட்டுகள்

செய்தி வெட்டுகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
செய்தி வெட்டுகள் – 18.10.2021

நாளிதழ்கள் வெளியீடு – ஆவனம் : செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை.

18/10/2021 20/10/2021 பார்க்க (2 MB)
செய்தி வெட்டுகள்- 17.10.2021

நாளிதழ்கள் வெளியீடு – ஆவனம் : செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை.

17/10/2021 19/10/2021 பார்க்க (1 MB)
செய்தி வெட்டுகள் – 16.10.2021

நாளிதழ்கள் வெளியீடு – ஆவனம் : செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை.

16/10/2021 18/10/2021 பார்க்க (3 MB)
ஆவணகம்