செய்தி வெட்டுகள்

செய்தி வெட்டுகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
செய்தி வெட்டுகள்-17.07.2019

நாளிதழ்கள் வெளியீடு – ஆவனம் : செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை.

17/07/2019 20/07/2019 பதிவிறக்கங்கள் (8 MB)
செய்தி வெட்டுகள்-15.07.2019

நாளிதழ்கள் வெளியீடு – ஆவனம் : செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை.

15/07/2019 17/07/2019 பதிவிறக்கங்கள் (940 KB)
ஆவணகம்