மூடு

செய்தி வெட்டுகள்

செய்தி வெட்டுகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
செய்தி வெட்டுகள் – 27.03.2020

நாளிதழ்கள் வெளியீடு – ஆவனம் : செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை.

27/03/2020 29/03/2020 பார்க்க (8 MB)
செய்தி வெட்டுகள் – 26.03.2020

நாளிதழ்கள் வெளியீடு – ஆவனம் : செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை.

26/03/2020 28/03/2020 பார்க்க (10 MB)
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – 18.03.2020

திருநள்ளாாில் உள்ள நான்கு காா் வீதிகளின் மேம்பாடுகள் சம்மந்தமாக.

20/03/2020 30/03/2020 பார்க்க (141 KB)
ஆவணகம்