மூடு

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – 06.06.2024

தூர்வாரும் பணிகள்.

07/06/2024 13/06/2024 பார்க்க (958 KB)
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி – 05.06.2024

ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு.

06/06/2024 12/06/2024 பார்க்க (935 KB)
மின் ஒப்பந்தப்புள்ளி 03.06.2024

ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு.

04/06/2024 10/06/2024 பார்க்க (945 KB)
விலைப்புள்ளி அறிவிப்பு – 17.05.2024

அறுவை சிகிச்சை வார்டு தொகுதிக்கு வழிவகுக்கும் யுஜி கேபிளை மாற்றுவதற்கான விலைப்புள்ளி..

17/05/2024 27/05/2024 பார்க்க (363 KB)
விலைப்புள்ளி அறிவிப்பு – 13.05.2024

ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் பழுதுபார்க்கும் பணிகள்.

13/05/2024 24/05/2024 பார்க்க (722 KB) Corrigendum (170 KB)
விலைப்புள்ளி அறிவிப்பு – 22.04.2024

வாகனம் பழுதுபார்க்கும் பணிகள்.

22/04/2024 13/05/2024 பார்க்க (2 MB)
விலைப்புள்ளி அறிவிப்பு – 07.05.2024

எலும்பியல் உள்வைப்புகளுக்கான விலைப்புள்ளி.

03/05/2024 13/05/2024 பார்க்க (737 KB)
விலைப்புள்ளி அறிவிப்பு – 30.04.2024

அறுவை சிகிச்சை வார்டு பகுதிக்கு வழிவகுக்கும் அண்டர்கேபிள் மாற்றத்திற்கான விலைப்புள்ளி.

30/04/2024 08/05/2024 பார்க்க (354 KB)
விலைப்புள்ளி அறிவிப்பு – 16.04.2024

UG கேபிள் வாங்குவதற்கான மேற்கோள்.

16/04/2024 26/04/2024 பார்க்க (358 KB)
விலைப்புள்ளி அறிவிப்பு – 02.04.2024

பவர் கேபிள்களை மீண்டும் இணைத்தல்.

02/04/2024 09/04/2024 பார்க்க (355 KB)