மூடு

பயனாளிகள்

பயனாளிகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
பயனாளிகளின் பட்டியல் (தொகுதி v) – 14.12.2023

குடியிருப்புகளை ஒதுக்குவதற்கான தற்காலிக முன்னுரிமை பெயர் பட்டியல்.

14/12/2023 31/12/2023 பார்க்க (598 KB)
பயனாளிகளின் பட்டியல் (தொகுதி V) – 23.02.2023

குடியிருப்புகளை ஒதுக்குவதற்கான தற்காலிக முன்னுரிமை பெயர் பட்டியல்.

23/02/2023 10/03/2023 பார்க்க (859 KB)
ஸ்வமித்வா திட்ட பயனாளிகளின் பட்டியல் – போலகம்

ஸ்வமித்வா திட்டத்தின் கீழ் இலவச மனைபட்டா பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு சொத்து அடையாள அட்டை வழங்குவது சம்மந்தமாக.

16/12/2022 22/12/2022 பார்க்க (1,011 KB)
ஸ்வமித்வா திட்ட பயனாளிகளின் பட்டியல் – வரிச்சிக்குடி

ஸ்வமித்வா திட்டத்தின் கீழ் இலவச மனைபட்டா பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு சொத்து அடையாள அட்டை வழங்குவது சம்மந்தமாக.

16/12/2022 22/12/2022 பார்க்க (859 KB)
ஸ்வமித்வா திட்ட பயனாளிகளின் பட்டியல் II – காரைக்கால்

ஸ்வமித்வா திட்டத்தின் கீழ் இலவச மனைபட்டா பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு சொத்து அடையாள அட்டை வழங்குவது சம்மந்தமாக.

26/10/2022 31/10/2022 பார்க்க (453 KB)
ஸ்வமித்வா திட்ட பயனாளிகளின் பட்டியல் II – திருநள்ளார்

ஸ்வமித்வா திட்டத்தின் கீழ் இலவச மனைபட்டா பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு சொத்து அடையாள அட்டை வழங்குவது சம்மந்தமாக.

26/10/2022 31/10/2022 பார்க்க (353 KB)
ஸ்வமித்வா திட்ட பயனாளிகளின் பட்டியல் I – காரைக்கால்

ஸ்வமித்வா திட்டத்தின் கீழ் இலவச மனைபட்டா பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு சொத்து அடையாள அட்டை வழங்குவது சம்மந்தமாக.

16/09/2022 26/09/2022 பார்க்க (1 MB)
ஸ்வமித்வா திட்ட பயனாளிகளின் பட்டியல் I – திருநள்ளார்

ஸ்வமித்வா திட்டத்தின் கீழ் இலவச மனைபட்டா பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு சொத்து அடையாள அட்டை வழங்குவது சம்மந்தமாக.

16/09/2022 26/09/2022 பார்க்க (1 MB)
புரவி புயல் 2020 – பயனாளிகள் பட்டியல்

காயமடைந்த / மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட நபர்களின் பட்டியல் மற்றும் கால்நடைகளின் இழப்பு.

03/09/2021 10/09/2021 பார்க்க (382 KB)
புரவி புயல் 2020 – சேதமடைந்த வீடு

சேதமடைந்த வீட்டின் பட்டியல் – குறு வட்டம் வாரியாக.

03/09/2021 10/09/2021 பார்க்க (5 MB)