பயனாளிகள்

பயனாளிகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
இராஜீவ் காந்தி சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டம்.

ஏழை குடும்பங்களுக்கான இராஜீவ் காந்தி சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டம் – 2012 ன் கீழ் நிதி உதவி.

10/09/2019 20/09/2019 பார்க்க (539 KB)
இராஜீவ் காந்தி சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டம்

ஏழை குடும்பங்களுக்கான இராஜீவ் காந்தி சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டம் – 2012 ன் கீழ் நிதி உதவி.

14/08/2019 23/08/2019 பார்க்க (848 KB)
பிரதம மந்திரி வீடு கட்டும் திட்டம்

காரைக்கால் பகுதியின் பயனாளிகளின் பட்டியல் – (கட்டம்-6)

28/06/2019 10/07/2019 பார்க்க (9 MB)
மீனவர்கள் நலன்

கஜா சூறாவளி நிவாரணத்தைப் பெறுவதற்கான பயனாளிகளின் பட்டியல் (வாழ்வாதார இழப்புக்கான இழப்பீடு).

27/06/2019 05/07/2019 பார்க்க (3 MB)
இராஜீவ் காந்தி சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டம்

ஏழை குடும்பங்களுக்கான இராஜீவ் காந்தி சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டம் – 2012 ன் கீழ் நிதி உதவி.

27/05/2019 05/06/2019 பார்க்க (844 KB)
இராஜீவ் காந்தி சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டம்

ஏழை குடும்பங்களுக்கான இராஜீவ் காந்தி சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டம் – 2012 ன் கீழ் நிதி உதவி.

27/02/2019 08/03/2019 பார்க்க (484 KB)
இராஜீவ் காந்தி சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டம்

ஏழை குடும்பங்களுக்கான இராஜீவ் காந்தி சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டம் 2012 – செலவின ஒப்பளிப்பு.

27/02/2019 08/03/2019 பார்க்க (2 MB)
இராஜீவ் காந்தி சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டம்

ஏழை குடும்பங்களுக்கான இராஜீவ் காந்தி சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டம் 2012 – செலவின ஒப்பளிப்பு.

28/02/2019 08/03/2019 பார்க்க (491 KB)
மீனவ பயனாளிகளின் பட்டியல் கட்டம் – II

கஜா புயலின் வாழ்வாதார இழப்பிற்கு இழப்பீடு வழங்குவதற்கான மீனவ பயனாளிகளின் பட்டியல்.

13/12/2018 25/12/2018 பார்க்க (1 MB)
புயல் நிவாரணம்-திருநள்ளார் வட்டம்

குடிசை வாசிகளின் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட பயனாளிகள்.

12/12/2018 22/12/2018 பார்க்க (9 MB)