மூடு

அரசு சாரா நிறுவனங்கள்

அவ்வை கிராம நலன்புரிச் சங்கம்

எண் .51, ஞானபிரகாசம் தெரு, காரைக்கால். சேவைகள்: 1 மதுப்பழக்க அடிமை மீட்பு மையம், 2. குழந்தை பாதுகாப்பு சேவை,3. உப-அடிமை மையம்

மின்னஞ்சல் : avvaikk[at]yahoo[dot]com
தொலைபேசி : 9344931176
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.avvai.org
வகை / விதம்: குழந்தைகள் பராமரிப்பு
அஞ்சல் குறியீடு: 609602

செயின்ட் ஜோஷ்பின் ஆர்பானேஜ்

குரும்பரகம், நெடுங்காடு. பொறுப்பாளர்: ஸ்ரீ பாத்திமா சேவைகள்: குழந்தைகள் பாதுகாப்பு முகாம்


தொலைபேசி : 261231
வகை / விதம்: குழந்தைகள் பாதுகாப்பு முகாம்

நவக்கிரஹ ஆதரவற்றோர் இல்லம்

நவக்கிரஹ, எண் .10, கோட்டுச்சேரி, காரைக்கால். பொறுப்பாளர்: திரு.சக்திவேல் சேவைகள்: குழந்தைகள் பாதுகாப்பு முகாம்.


தொலைபேசி : 9047281743
வகை / விதம்: குழந்தைகள் பாதுகாப்பு முகாம்
அஞ்சல் குறியீடு: 609609

திசைகள்

நான்ட்டே மகளிர் ஆதரவற்றோர் இல்லம்

செயின்ட் ஜோசப் க்ளுனி பெண் துறவியர் மடம், எண் 172, மாதா கோயில் வீதி, காரைக்கால். பொறுப்பாளர்: யோனி. சேவைகள்: குழந்தைகள் பாதுகாப்பு முகாம்.


தொலைபேசி : 220569
வகை / விதம்: குழந்தைகள் பாதுகாப்பு முகாம்
அஞ்சல் குறியீடு: 609602

திசைகள்