மூடு

பொது சேவை மையம்

கோவில்பத்து

தயாநிதி, எண்.383/1, பாரதியார் சாலை, கோவில்பத்து, காரைக்கால்.

மின்னஞ்சல் : dhayanithi1983[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 9488475601
அஞ்சல் குறியீடு: 609602

சுரக்குடி

ரதிபா, கிராம பஞ்சாயத்து கட்டிடம், சுரக்குடி. 7502813429.

மின்னஞ்சல் : sanrathi1990[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 8903831006
அஞ்சல் குறியீடு: 609607

சேத்தூர்

கலா, கிராம பஞ்சாயத்து கட்டிடம், சேத்தூர், திருநள்ளார்.

மின்னஞ்சல் : davittny[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 9486395825
அஞ்சல் குறியீடு: 609601

தர்மபுரம்

அய்யப்பன், Plot எண்.7,யாழ் முரி நகர், தர்மபுரம், காரைக்கால். 8189862425.

மின்னஞ்சல் : ayyappan[dot]sivaraman[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 9445453303
அஞ்சல் குறியீடு: 609602

தலத்தெரு

பிரபுராம், எண்.486, பாரதியார் தெரு, தலத்தெரு, காரைக்கால்.

மின்னஞ்சல் : bharath197533[at]yahoo[dot]com
தொலைபேசி : 9486785208
அஞ்சல் குறியீடு: 609605

திருநள்ளார் தெற்கு

பானுமதி, எண்.71, மெயின் ரோடு, திருநள்ளார்.

மின்னஞ்சல் : gbanu1260[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 9790696957
அஞ்சல் குறியீடு: 609607

திருநள்ளார் வடக்கு

தியாகராஜன், திருநள்ளார் வடக்கு கிராம பஞ்சாயத்து கட்டிடம், இந்தியன் ஓவர்சீர்ஸ் வங்கி மேல்தலம், திருநள்ளார்.

மின்னஞ்சல் : arthisbala[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 9443385577
அஞ்சல் குறியீடு: 609607

திருபட்டினம் தெற்கு

அமிர்தலிங்கம், எண்.94, காந்தி சாலை, திருபட்டினம், காரைக்கால் - 609606.

மின்னஞ்சல் : vaasandh[dot]entp08[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 9942232813
அஞ்சல் குறியீடு: 609606

திருபட்டினம் வடக்கு

ரமேஷ் , எண். 216, காந்தி சாலை, போலகம். திருபட்டினம், காரைக்கால் - 609606

மின்னஞ்சல் : asramessh18[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 9443875645
அஞ்சல் குறியீடு: 609606