மூடு

ஆண்கள் தொழிற்துறை பயிற்சி நிறுவனம்

அரசு ஆண்கள் தொழிற்துறை பயிற்சி நிறுவனம், திருபட்டினம், காரைக்கால் - 609606


தொலைபேசி : 233411
வகை / விதம்: அரசு தொழிற்துறை பயிற்சி நிலையம்