மூடு

பல்தொழில்நுட்பப் பயிலகம்-பிப்மெட்

பல்தொழில்நுட்பப் பயிலகம்-பிப்மெட் வரிச்சிக்குடி, கோட்டுச்சேரி, காரைக்கால் -609609

மின்னஞ்சல் : principalwptckkl[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 265521
இணையதளம் : http://kptc.in/site/
வகை / விதம்: அரசு தொழிற்துறை நிறுவனம்
அஞ்சல் குறியீடு: 609609