மூடு

இணையதளம் மூலம் மின் கட்டனம் செலுத்துதல்

எந்தவொரு இடத்திலிருந்தும் மின் கட்டனம்  எப்போது வேண்டுமானாலும் இணையதளம் மூலம் பணம் செலுத்தலாம்.

பார்க்க: https://pedservices.py.gov.in

மின்துறை

மாநகரம் : காரைக்கால் | அஞ்சல் குறியீட்டு : 609602