மூடு

இணையவழி சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

பொது சேவை மையம் மூலம் வழங்கப்படும் மின்னணு சான்றிதழை இணையவழி மூலம் சரிபார்த்தல்.

பார்க்க: http://puduvaisevai.py.gov.in/revenue/ECOnlineVerification.aspx

இடம், இருப்பிடம் : வருவாய் அலுவலகம் | மாநகரம் : காரைக்கால் | அஞ்சல் குறியீட்டு : 609602