மூடு

நில ஆவணங்கள்

பார்க்க: https://nilamagal.py.gov.in/public/

நில அளவை மற்றும் நில ஆவண இயக்ககம்

புதுச்சேரி
இடம், இருப்பிடம் : நில அளவை அலுவலகம் | மாநகரம் : காரைக்கால் | அஞ்சல் குறியீட்டு : 609602
தொலைபேசி : 04132249672 | கைபேசி : 04132231227 | மின்னஞ்சல் : dos[dot]pon[at]py[dot]gov[dot]in