மூடு

மதிப்புக்கூட்டுதல் வரி தொடர்பான சேவைகள்

இணைய  வழிச்சேவைகள்

  • புதிய பதிவு
  • பதிவை புதுப்பித்தல்
  • மாதாந்திர விவர அறிக்கை சமர்ப்பித்தல்
  • மின் வழித்தொகை செலுத்துதல்
  • படிவங்களை முன்வைத்தல்
  • படிவங்கள் வழங்குதல்
  • வணிகவரி செலுத்துவோர் குறியீட்டு எண் சரிபார்த்தல்
  • படிவங்கள் C & F சரிபார்த்தல்
  • வணிகரைச் சரிபார்த்தல்

பார்க்க: https://gst.py.gov.in/

வணிக வரித் துறை

முதல் மாடி, 100 அடி சாலை, எல்லைப்பிள்ளைச்சாவடி, பாண்டிச்சேரி -605005
இடம், இருப்பிடம் : வணிக வரித் துறை | மாநகரம் : காரைக்கால் | அஞ்சல் குறியீட்டு : 609602