மூடு

வேலைவாய்ப்பகத்தில் பதிய மற்றும் புதுப்பிக்க

பார்க்க: https://labour.py.gov.in/

வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம்

பெருந்தலைவர் காமராஜர் நிர்வாக வளாகம், மடாகடி, காரைக்கால்.
இடம், இருப்பிடம் : தொழிலாளர் துறை | மாநகரம் : காரைக்கால் | அஞ்சல் குறியீட்டு : 609602
தொலைபேசி : 0436822562