மூடு

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
சுற்றறிக்கை – 12.09.2023

இயற்கை பேரிடர்களின் போது நெருக்கடி மேலாண்மை.

15/09/2023 30/11/2023 பார்க்க (2 MB)
தடை உத்திரவு

தடை உத்திரவு பிரிவு 144 (i) (ii)& (iii) Cr.Pc.

24/08/2023 23/10/2023 பார்க்க (1 MB)
தடை உத்திரவு – 30.08.2023

தடை உத்திரவு பிரிவு 144 (i) (ii)&(iii) Cr.Pc.

30/08/2023 30/10/2023 பார்க்க (2 MB)
தடை உத்தரவு – 22.08.2023

தடை உத்திரவு பிரிவு 144 (i) (ii)&(iii) Cr.Pc.

22/08/2023 21/10/2023 பார்க்க (1 MB)
ஆவணகம்