Close

Shri. A.M.H. Nazim

No:59, Lemaire Street, Karaikal-609 602

Email : mlakaraikalsouth[dot]py[at]gov[dot]in
Designation : Member of Legislative Assembly, 27-Karaikal South