Close

Shri. M. Nagathiyagarajan

No:32, Thana Pillai Street, Thirumalairayan Pattinam, Karaikal- 609 606

Email : mlaneravytrp[dot]py[at]gov[dot]in
Designation : Member of Legislative Assembly, 28-Neravy-T.R.Pattinam